Preppers Genom Historien

Vad de flesta nu kallar prepping ansågs en gång sunt förnuft och praktiserades av nästan alla människor. Människor genom historien hade inte tillgång till stormarknader. De var tvungna att lagra mat för vintern eller för nödsituationer. Brist på denna förberedelse ledde till döden.

Dessutom krävde rörlighet omfattande förberedelser. Sjömän som började på en resa var tvungna att förbereda sig för vatten, sanitet, vitaminbehov, Läkemedel och mer. På samma sätt vet alla som passerar förtrogenhet med Oregon Trail dataspel att våra pionjärer måste förberedas. Familjer som bosatte sig i det amerikanska Västern var tvungna att överväga hur de skulle bygga sina hem, odla och skydda sig, förutom grundläggande fysiska behov både på resan och på deras destination.

Familjer i början och mitten av nittonhundratalet höll traditionen av självförtroende. Victory farms och andra sätt att förbereda hjälpte amerikanerna att överleva världskrigen och ägna så många resurser som möjligt för att hålla Amerika säkert. Detta ansågs vara ett livskraftigt sätt att skydda din familj och ditt land.

Även om prepping på prepperbutik är väldigt mycket ett val nu, var de flesta tvungna att förbereda sig i olika utsträckning tidigare. På grund av den stora risken för naturkatastrofer och ekonomisk instabilitet är förberedelserna bra, även idag. Som ett resultat blir det mer populärt och till och med något av ett popkulturfenomen.