HID Växtbelysningar

Före tillkomsten av LED växtbelysningar, var det viktigaste alternativet för stora inomhus planteringar. De är extremt kraftfulla, men är dyra att köpa, förbrukar el ineffektivt, kräver speciella armaturer och avger mycket värme. Allt som sagt är de mycket effektiva och används fortfarande i stor utsträckning. Om du vill odla stora växter som tomater eller citronbuskar, HIDs är bra satsning eftersom ljuset tränger längre in i lövverket än med andra glödlampor när det kommer till växtbelysningar.

Det finns två typer av HID lökar. Högtrycksnatriumlökar (HPs) är bäst för blomning (lågt spektrum), medan MH (metallhalogenid) glödlampor krävs för att stödja vegetativ tillväxt (högspektrum); de två typerna används ofta i samband. Tyvärr kräver varje typ sin egen fixtur för växtbelysningar.