ADSL bredband

ADSL bredband-eller asymmetrisk Digital abonnent linje-är den grundläggande och vanligaste typen av bredbandsanslutning till Internet. En ADSL-anslutning är i allmänhet den långsammaste och billigaste av de tre huvudtyper av fast-line bredband som finns att köpa för ditt hem.

De tre huvudsakliga typerna av bredband är:

ADSL: levereras direkt till ditt hem ner de vanliga koppartrådarna som bär din telefonlinje Kabel: levereras med fiber och koaxialkablar Fiber: som bygger på kluster av fiberkablar

Fiber och kabel är ännu inte tillgängliga överallt, särskilt avlägsna områden, så ADSL kan ibland vara det enda alternativet på dessa platser. Det finns två typer av ADSL-teknik – ADSL1 och ADSL2+, som är något snabbare än ADSL1. ADSL är i sig en form av DSL (digital subscriber line) – En term för en tjänst som överför data via telefonlinjer för att upprätta en Internetanslutning.

ADSL står för nästan hälften av Storbritanniens bredbandslinjer, men eftersom fiber för närvarande täcker 90% av Förenade kungariket kommer detta sannolikt att minska med tiden när mobilt bredband expanderar.